zhǔn
1. рұқсат ету, жол беру, рұқсат қылу, мұрсат беру, мүмкіндік жасау, мақұлдық білдіру, ризалық ету, мақұл болу, бекім беру, ризалық білдіру, мақұлдау, қосылу, құптау, көну, бекіту, ұйғару

不准迟到或早退 — кешігіп келуге немесе бұрын кетуге рұқсат етілмейді

准假两周 — екі апталық мұрсат берілсін

2. бойынша, сәйкес, сай, негізінде, қарай, меңзес

准此 — осы негізде, осы бойынша, осыған сай

3. рұқсат, мұрсат, мүмкіндік, бекім, ұйғарым

获准 — рұқсат алу, бекім алу

4. өлшеуіш, теңеуіш, түзеуіш, таразы, өлшем, қалып, үлгі, нұсқа, қағида, ереже, низам

准程 — қалып, өлшем, нұсқа, үлгі, стандарт

准式 — низам, қағида, ереже

5. -мен мағыналас келеді
6. дәл, нақ, тақ, тап, түзу, дұрыс, тура, толық, кемел

他投球很准 — ол допты қабағат дәл тастайды

准脾气 — орнықты, байыпты, сабырлы, тиянақты, ұстамды, маңғаз, сабаз

准舌头 — дұрыс сөз, түзу сөз, шын сөз, адал сөз

钟走得不准 — мынау сағат дұрыс жүрмейтін көрінеді

7. сөз жоқ, дау жоқ, шәк жоқ, сөзсіз, даусыз, шәксіз, құдайсыз, қалай да, хақ, қайтсе де, дәуде болса, білем

我明天准去 — ертең қайтсем де барамын

任务准能完成 — міндет сөзсіз орындалады

8. мұрын, тұмсық, танау

隆准 — қоңқақ мұрын

9. 〔准儿〕 сенім, мағат, меже, мөлшер

心里没准儿 — өзінің сенімі жоқ болып отыр

准备就绪 — дайындалып болу, әзір отыру, әзірленіп болу, сай тұру, даяр отыру, дайындық біту, әзірлік аяқталу; сақадай сай, дап-дайын, даяр, әзір, сайлаулы

10. жуық, таяу, шамалас, жедеғабыл, деңгейлес, маңайлас, қосалқы, қосымша, шала-шарпы, шала

准平原 — шала жазық, жазықсымақ, жазықсүрей

准军事 — әскерше, әскерленбе


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I zhǔn (1) (准本为凖的俗字, 现为凖的简化字。 但在未简化前, 准习用的意义, 与凖字有别) (2) 公文用语 [permit]。 始于唐·五代 (1) 表示允许, 认可 乃于战所, 准当时兵士, 人种树一株, 以旌武功。 《周书·文帝纪下》 (3) 又如: 批准; 照准; 准如所请 (2) 引申为比照, 作某类事物看待。 如: 准前例办理; 准平原; 准尉 (3) 表示依据、 根据。 如: 准某部函 (4) 决定, 必定 [determine]。 公文用语。 如:… …   Advanced Chinese dictionary

 • — (參見 ) zhŭn ㄓㄨㄣˇ 〔《廣韻》之尹切, 上準, 章。 〕 1.允許;批准。 《周書‧文帝紀下》: “乃於戰所, 准當時兵士, 人種樹一株, 以旌武功。” 《水滸傳》第一一一回: “那人道: ‘好漢聽稟, 小人是此間 揚州 城外 定浦村 陳將士 家干人, 使小人過 潤州 投拜 呂樞密 那裏獻糧。 准了, 使箇虞候和小人同回。 ’” 《兒女英雄傳》第三二回: “我要放他, 你又苦苦的不准。” 2.依據;根據。 漢 王褒 《洞簫賦》: “於是 般匠 施巧, 夔 襄 准法。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: zhun3 解释: 1. 允许。 如: “准许”、 “上课不准迟到。 ” 2. 确定。 如: “准于某日上任。 ” 3. 依据。 如: “准某部公函。 ” 4. 比照。 如: “准前例科罪。 ” 5. 折算、 相抵。 元·关汉卿·窦娥冤·楔子: “我有心看上他与我家做个媳妇, 就准了这四十两银子, 岂不两得其便。 ”镙的、 将来的。 通“准”。 如: “准尉”。  准 拼音: zhun3 解释: 1. 平。 说文解字: “准, 平也。 ”段玉裁·注: “谓水之平也。… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhun3 1. 允許。 如: “准許”、 “上課不准遲到。” 2. 確定。 如: “准於某日上任。” 3. 依據。 如: “准某部公函。” 4. 比照。 如: “准前例科罪。” 5. 折算、 相抵。 元·關漢卿·竇娥冤·楔子: “我有心看上他與我家做個媳婦, 就准了這四十兩銀子, 豈不兩得其便。” 鏍的、 將來的。 通“準”。 如: “准尉”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【준】 승인하다; 견주다; 비기다; 따르다; 의거하다 이수변부 8획 (총10획) [1] [v] approve; allow; permit; grant; authorize [2] in accordance with; accordingly [3] equivalent; equal [4] simplified form of 準 ジュン·なぞらえる 認准 (인준) 법률에 규정된 공무원의 임명 (任命) 에 대한 국회의 승인. 批准 (비준) ①신하의 상주… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — (③~⑦準) zhǔn (1) ㄓㄨㄣˇ (2) 允许, 许可: ~许。 ~予。 批~。 (3) 依照, 依据: ~此处理。 (4) 定平直的东西: 水~。 ~绳。 (5) 法则, 可以做为依据的: ~则。 标~。 (6) 箭靶的中心: ~的(d?)。 (7) 正确: ~确。 ~星。 瞄~。 (8) 一定, 确实: ~保。 ~定。 (9) 鼻子: 隆~(高鼻子)。 (10) 和某类事物差不多, 如同, 类似: ~尉。 ~平原。 (11) 郑码: TDNI, U: 51C6, GBK:… …   International standard chinese characters dictionary

 • — 준 승인할 10 strokes 이수변+새추 …   Korean dictionary

 • 准擬 — (准擬, 准拟) 1.料想;打算;希望。 唐 白居易 《不准擬》詩之二: “不准擬身年六十, 遊春猶自有心情。” 《敦煌曲子詞‧送征衣》: “今世共你如魚水, 是前世因緣, 兩情准擬過千年。” 宋 王安石 《耿天騭許浪山千葉梅見寄》詩: “聞有名花即謾栽, 殷勤准擬故人來。” 清 陳維崧 《賀新郎‧甲寅除夕十四》詞: “准擬東風來歲好, 屏當春衫細馬, 看士女鞦韆笑打。” 2.准備;安排。 唐 元稹 《董逃行》: “縫綴難成裁破易, 何況曲針不能伸巧指, 欲學裁縫須准擬。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 准繩 — (准繩, 准绳) 1.測定平直的器具。 准, 測定平面的水准器;繩, 量直線的墨線。 《呂氏春秋‧分職》: “巧匠為宮室, 為圓必以規, 為方必以矩, 為平直必以准繩。” 畢沅 校注: “ 李 本作准, 別本作準。” 2.引申為標准;准則。 章炳麟 《駁中國用萬國新語說》: “且日月山水諸文, 宛轉悉如其像, 非若隸書之局就准繩, 與形相失。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 准則 — (准則, 准则) 1.標准;原則。 《南齊書‧張緒傳》: “ 晉氏 衰政, 不可以為准則。” 明 馮夢龍 《古今譚概‧梁寶趙神德》: “ 寶 面甚黑, 廳上憑案以待。 須臾 神德 入, 兩眼俱赤。 至階前, 寶 即云: ‘天上既無雲, 閃電何以無准則?’答云: ‘入門來, 案後唯見一挺墨。 ’” 2.以之為准則。 《隸釋‧漢桐柏淮源廟碑》: “ 仲尼 慎祭, 常若神在, 君准則大聖, 親之 桐柏 奉見廟祠。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 准頭 — (准頭, 准头) I 鼻子的最下端。 《醫宗金鑒‧正骨心法要旨‧頭面》: “鼻孔之骨界, 名曰鼻梁骨, 下至鼻之盡處, 名曰准頭。” II 槍上的准星。 引申指說話、射擊等的准確性。 《二十年目睹之怪現狀》第四二回: “忙忙到房裏, 取了槍, 裝好鉛子, 跑出來, 那鴿子已飛到牆頭上, 我取了准頭, 扳動機簧, 颼的一聲着了, 那鴿子便掉了下來。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.